SYSTEEMTHERAPIE - VOOR WIE - CONTACT- THERAPEUT- SCHATKAMER - FACEBOOK- HOME

 


Mindfulnesstraining

klik aan voor MindfulnessBLOG

Leer surfen op de golven van het levenOefeningen: aanklikken of downloaden:

ADEMRUIMTE


_______________________________________________________

1. Workshop Mindfulness en vrij zingen
Samen met Zangschool Bregje lacourt organiseer ik dagworkshops Zingen en Mindfulness, een combinatie van stemtechniek, leren vrij te zingen en aansluitende uitleg en mindfulness-oefeningen.
Voor groepen, koren, ensembles, vanaf 6 deelnemers kunnen we ook bij u op locatie komen.
Voor info neemt u contact op of via de website:
contactpagina

Mindfulness en vrij zingen
Zingen kan bevrijdend werken, maar kan ook angst opleveren. Angst om gehoord te worden, angst voor oordeel. Zacht zingen, achterin het koor staan, hakkelen, knikkende knieën…. herkenbaar? Kom dan naar deze workshop!

Systeemtherapeut Joyce Vermeer introduceert mindfullness (doelbewust, zonder oordelen en op het moment zelf) en met behulp daarvan werk je onder begeleiding van zangdocent Bregje Sanne Lacourt zingend aan bewustworden en loslaten van je oordeel, zodat je kunt zingen vanuit je hart in plaats van je hoofd.

Stemtechniek, klankkleur, resonans en ademsteun komen ook aan bod; we leren van elkaar door naar elkaar te luisteren en te observeren. Niets is fijner dan zonder angst die mooie noten de ruimte in te gooien. Durf te zingen!


2. Mindfulnesstraining ( MBSR en MBCT):
In deze training van 9 bijeenkomsten komen naast aandacht- en concentratie oefeningen ook cognitieve oefeningen aan bod. Thuis doen mensen dagelijks huiswerk in de vorm van oefeningen en het uitwerken van opdrachten.

Wat is Mindfulness?

Mindfulness kan omschreven worden als het geven van speciale aandacht, dat wil zeggen doelbewust, op het moment zelf en niet oordelend.

Mindfulness is van origine een boeddhistisch begrip. Jon Kabat-Zinn ontwikkelde een methode, Mindfulness Stress Reduction Therapie (later de MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction), waarin hij de basisprincipes van mindfulness toepaste. Hij stelde met zijn methode patiënten met een chronische aandoening in staat om op een andere manier op stress en pijn te reageren.
Gegevens uit de klinische praktijk lieten grote positieve effecten zien (Kabat -Zinn, 1982, 2004).


Voor wie is het geschikt?

Iedereen ervaart op bepaalde momenten van zijn leven stress. Aanhoudende stress kan klachten veroorzaken die kunnen leiden tot piekeren, angst, somberheid, burn-out verschijnselen en lichamelijke klachten. Deze psychische en lichamelijke gevolgen worden vooral bepaald door de manier waarop je met stress omgaat.

Mindfulness is een uiterst geschikte methode voor mensen die piekeren, perfectionistisch zijn, chronische lichamelijke klachten hebben, stress, angst, en somberheid ervaren. Daarnaast is de training bedoelt voor mensen die zich beter willen leren focussen, bewuster willen leven of voor andere geïnteresseerden zonder klachten.

Mindfulness helpt je meer opmerkzaam te zijn en automatische reacties op stress te herkennen.
We zijn geneigd om ons steeds bezig te houden met wat er geweest is aan pijn en frustratie of bezig te zijn met wat we willen bereiken (leven zonder pijn, zonder stress, zonder vermoeidheid). Ook zijn we in onze veeleisende maatschappij gewend om op volle toeren mee te draaien en aan al die eisen te voldoen. We zijn daarom steeds op de toekomst gericht. Als we dit of dat doen dan zullen we ons gelukkiger, beter, gezonder voelen enz. We vergeten daarom wat er nu is, waar we nu van kunnen genieten.

Door te leren meer in de modus te komen van ‘wat er is’, krijgen we weer een keuze hoe we erop kunnen reageren. Hierdoor kunnen we ook beter omgaan met stress en klachten of moeilijke situaties, waardoor we meer genieten van het leven Hier en NU.

De Mindfulness Based Cognitieve Therapie werd ontwikkeld door Segal, Williams & Teasdale. Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek laten zien dat de methode effectief is bij recidiverende depressies.
Diverse mindfulness gerelateerde studies laten resultaten zien van een afname van stress- en angstklachten, afname van piekeren en het effect daarvan dat mensen meer kunnen genieten van hun leven en zich gelukkiger voelen.

Mindfulness is dus geschikt voor iedereen die verdieping wil in zijn/haar leven, minder stress en gerelateerde klachten wil ervaren en een gelukkiger wil leven.

Het UMC st. Radboud in Nijmegen heeft de werkzaamheid van mindfulness bevestigd (www.radboudcentrumvoormindfulness.nl).

Wat houdt de training in?
Tijdens de training leer je je aandacht van moment na moment te richten op lichamelijke sensaties, gedachten, gevoelens en waarnemingen. Je leert je bewust te worden van (ongewenste) gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties om er mindful mee om te gaan. Hiermee wordt een accepterende houding bedoeld i.p.v. vermijding of een minder functionele manier van reageren ( bijv. ‘ik mag niet piekeren’).

Mindfulness zou je kunnen omschrijven als een ideale toestand van onze aandacht, doelbewust, op het moment zelf en niet oordelend. In de training oefen je om deze vorm van aandacht aan te spreken. Je richt je aandacht op de ademhaling of een andere focus, vervolgens dwalen je gedachten af. Je leert in de training om dat op te merken en je aandacht weer terug te brengen naar de ademhaling of een andere focus.

Het gaat er tijdens de mindfulnessoefeningen niet zozeer om dat je geconcentreerd blijft of ontspanning bereikt (dat kan overigens wel een bij-effect zijn), maar om je bewust te worden van de werking van de geest. Je leert je denkprocessen van een afstandje observeren op een meer accepterende manier, zonder in te gaan op de inhoud daarvan. Gedachten worden daarbij gezien als voorbijgaande mentale gebeurtenissen, zij hoeven niet een directe afspiegeling te zijn van de werkelijkheid. Het doel van deze aandachtsvaardigheid is om in het dagelijks leven op tijd in de gaten te hebben wanneer je met sombere gedachten, gepieker of allerlei dingen die nog moeten, bezig bent, zodat je op een situatie kunt reageren vanuit een keuze i.p.v. automatisch.

Kosten
De kosten voor 8 groeps-bijeenkomsten van 2,5 uur + een stilte dag is €425,-. De kosten zijn inclusief een werkboek en toegang tot de geluidsbestanden van de oefeningen.

Veel werkgevers zijn vanuit preventief oogpunt bereid om deze training (deels) te vergoeden.

Bijzonderheden
De groep bestaat uit 8 tot 12 deelnemers en wordt begeleid door Joyce Vermeer, gecertificeerd mindfulnesstrainer en Jan van den Berg ( trainer i.o).

Het rendement van de training is voor een groot deel afhankelijk van het thuis oefenen. Het betreft namelijk een vaardigheidstraining, waarbij geduld, doorzettingsvermogen en elke dag tenminste wat tijd vrij maken voor oefeningen essentieel zijn.

Incompanytraining
Deze is op aanvraag mogelijk.

Mindfulness is een geschikte methode voor mensen met depressieve- of stressklachten, maar is ook zeer geschikt voor op het werk. Grote bedrijven, zoals Apple, Douwe Egberts en Google, hebben mindfulness geïntegreerd op de werkplek.

Mindfulness helpt werknemers om hun spanning te reduceren, de communicatie en samenwerking te verbeteren. Tevens worden werknemers vitaler, veerkrachtiger en creatiever (zie voor meer gedegen informatie mindfulnet.org).

Aanmeldingen of informatie

contact
( klik aan)

of bel direct 0619440095

Mindfulness en Traumaverwerking
De verschijnselen van een traumatische gebeurtenis wordt een posttraumatische stressstoornis ( PTSS) genoemd als na een traumatische gebeurtenis of ervaring iemand in een toestand van verhoogde waakzaamheid blijft terwijl het gevaar niet meer aanwezig is. Bij situaties die enigszins lijken op de traumatische gebeurtenis kunnen angstreacties optreden.

Je hebt dan al langer last hebt van de volgende klachten:

Slecht slapen
De gebeurtenis steeds herbeleven in gedachten en in beelden
Nachtmerries
Angstige gevoelens
Prikkelbaarheid
Piekeren
Slechte concentratie
Vergeetachtigheid

"Angst is een normale reactie op angstopwekkende prikkels. Wanneer na zo’n prikkel abnormaal intense en/of langdurige angst ontstaat of wanneer de angst optreedt zonder dat er een angstprikkel aanwezig is, wordt gesproken van pathologische (ziekelijke) angst. Deze pathologische angst wordt een angststoornis genoemd als de patiënt deze als last ervaart en/of als deze leidt tot beperkingen in het functioneren. herbelevingen zoals nachtmerries, slaapproblemen, trillen en aspecifieke pijnklachten. De stressstoornissen worden onderverdeeld in de acute stressstoornis (ASS) en de posttraumatische stressstoornis (PTSS)."
( website: mens en gezondheid, info)

Mindful-Exposure
is een manier van mindfulness die gebruikt wordt bij moeilijke emoties bij "eenvoudige problemen" maar ook bij problemen die aan traumatische gebeurtenissen verbonden zijn. Gevoelens van stress door trauma uiten zich lichamelijk door verhoogde hartslag, snellere ademhaling, gespannen spieren, beklemming bij de keel, tranen, druk op de borst enz.

Door via lichamelijke gewaarwordingen te werken kunnen automatische reactiepatronen die te maken hebben met het trauma bewust worden ervaren en zo kan de moeilijke gebeurtenis zijn heftigheid verliezen en geintegreerd worden in het normale verwerkingssysteem.

Problemen gaan niet over en/of er vindt geen acceptatie plaats als de llichamelijke kant niet volledig gevoeld kan of mag worden. Er ontstaat dan een automatische reactiepatroon dat eenvoudig weergegeven kan worden en er zo uitziet:

Aanleiding > Emotionele pijn > Dit wil ik niet, dit moet weg > Denken en handelen met als doel de pijn niet te voelen.

Deze vermijdingsreactie heeft een tijdelijk positief effect tot dat het probleem, vroeg of laat, weer de kop op steekt met hetzelfde automatische reactiepatroon
Mindful Exposure helpt om dit patroon te doorbreken.

( oa. Ger Schurink, 2008)

Deze manier van trauma verwerken is geen onderdeel van de training maar wordt ingezet in aparte individuele gesprekken.
Tijdens de individuele sessies worden wel eenvoudige mindfulnessoefeningen aangeleerd die ook thuis beoefend kunnen worden en als "coping" kunnen worden gebruikt.

Aanmelding via de contactpagina

Opgeven en info via contactpagina of tel: 0619440095
Schroom niet te bellen en voel je vrij om deze site door te sturen aan mensen waarvan je denkt dat ze interesse hebben in Mindfulness