SYSTEEMTHERAPIE - VOOR WIE - CONTACT- SCHATKAMER- MINDFULNESS - FACEBOOK- HOME


Joyce Vermeer, systeemtherapeut

Ervaring

Vanaf 1994 ben ik werkzaam in de ambulante en klinische zorg, met volwassenen, adolescenten en kinderen, zowel in de sector welzijn als in de geestelijke gezondheidszorg.
Naast mijn praktijk werkte ik in de afgelopen jaren in de functie van systeemtherapeut en Supervisor MST ( Multi-Systemische Therapie) in de ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg.
Vanaf begin 2012 werk ik bij het Helen Dowling Instituut, psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Ik heb in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het geven van relatietherapie, gezinstherapie, bijvoorbeeld hoe te leren omgaan met conflicten, vormgeven van goed ouderschap en opvoeding. Daarnaast heeft rouwverwerking en / of omgaan met stress, depressie en angst een grote plaats ingenomen door mijn werk bij het HDI.

Trainingen, workshops en onderwijs:

Vanuit mijn ervaring met de psycho-oncologie geef ik onderwijs aan de RINO als gastdocent voor de opleiding Psychosociale oncologie voor verpleegkundigen. Ook word ik regelmatig gevraagd om op congressen workshops en lezingen te verzorgen op het gebied van vermoeidheid, psychische aspecten bij kanker, kanker en het gezin.
Sinds 2011 verzorg ik trainingen Mindfulness, zowel individueel als groepsgewijs.

Visie

Mindfulness kwam in mijn leven naast yoga en mediteren om meer rust te brengen in mijn eigen leven en te leren meer in het nu te zijn; minder mee te gaan in de waan van de dag en te kunnen kiezen om op z´n tijd een gezonde afstand te nemen van het hectische leven, zonder te moeten afzonderen. Bewust omgaan met wat zich aandient zonder oordelen en schuldgevoelens. Deze methode en visie heeft zich doorgezet in mijn therapeutschap.

In alle jaren dat ik als therapeut werk is het mij steeds duidelijker geworden dat de methode niet zo belangrijk is voor het slagen van therapie, maar dat vooral het vertrouwen en het contact tussen therapeut en client(en) daarvoor zorgt. Een therapeut moet veel in zijn/haar "rugzakje" hebben aan kennis en vaardigheden, waarbij invoelingsvermogen en taal belangrijke elementen zijn. Gesprekstherapie is vooral een verbale, talige manier om problemen te overwinnen, oplossingen te bedenken en verder te ontwikkelen als mens. Taal is onze brug die zorgt dat we elkaar bereiken, afspraken kunnen maken, elkaar verstaan en ons begrepen voelen. Daarnaast kunnen non-verbale manieren van werken veel toevoegen of juist helpen bewust te worden of te kunnen veranderen, zoals bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, meditatieoefeningen of creatieve manieren van "praten".

 

Als therapeut probeer ik daarom goed aan te sluiten bij wat iemand zelf aanreikt. Als systeemtherapeut doe ik dat naar alle deelnemers van een therapiesessie. Dat vergt scherpe oren en ogen om iedereen tot zijn/ haar recht te laten komen. Ik zal daarom ook zorgen voor de regie van de sessie, terwijl de client de regiseur van zijn leven is en blijft. Ik zorg als therapeut dat de gespreksomgeving veilig is voor alle deelnemers. Veiligheid in de letterlijke betekenis, maar ook emotionele veiligheid, bijvoorbeeld door duidelijke afspraken te maken hoe we met elkaar praten, rekening houdend met ieders vermogen en eventuele kwetsbaarheid.
Deze manier is merkbaar in zowel de therapie, als in de mindfulnesstrainingen.

Opleiding en Specialisatie:

Systeemtherapie


Post-academische opleiding - RINO, conform de eisen van de NVRG. Naast de theoretische vorming, beslaat dit enkele jaren supervisie en leertherapie bij erkende supervisoren en leertherapeut van de NVRG.

Supervisor NVRG

In 2019 heb ik de opleiding tot supervisor NVRG afgerond. Systeemtherapeuten i.o of systeemtherapeutisch werkers kunnen zowel groepssupervisie als individuele supervisie ontvangen.
Ook voor andere professionals is supervisie mogelijk.


Specialisaties:

Narratieve Therapie - RINO-NH

Partnerrelatie-therapie - RINO-Utrecht

Oplossingsgerichte Therapie - mastercourse Korzybski International ( Brugge)

Signs of Safety - Andrew Turnell en Incompany

Motivational Interviewing - Incompany

Mindfulness - MBCT ( mindfulness based cognitive therapy) - RINO-Utrecht

EFT basisopleiding ( Emotionally Focused Therapy) - EFT-NL

Basiscursus CGT ( Cognitieve Gedrags Therapie) - HKU

Supervisieopleiding NVRG - Utrechtse Supervisieopleiding EFT

Beroepsverenigingen

NVRG, Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.

VVM - Vereniging voor mindfulness

EFT. Emotionally focussed therapy

NVPO, Nederlandse Vereniging voor psychosociale Oncologie

 

webdesign JVermeer2011

Real Time Web Analytics