SYSTEEMTHERAPIE - SCHATKAMER- CONTACT- THERAPEUT- MINDFULNESS - FACEBOOK- HOME
Wanneer systeemtherapie?
Iedereen heeft in zijn of haar leef- werkomgeving (systeem) te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij het leven, bijvoorbeeld wanneer de kinderen uit huis gaan en het gezin in een nieuwe fase komt.
In je werk krijg je soms te maken met spanningen met je baas, collega's, team enz. Ook ziekte of ernstige gebeurtenissen kunnen oorzaak zijn voor spanningen zowel thuis als in andere situaties.

Als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij klachten veroorzaken zoals bijvoorbeeld angsten of een depressie of (zeer) problematisch gedrag, zoals conflicten met verbaal fysiek geweld of verslavingsproblematiek. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, zoals tussen partners of tussen ouder(s) en kind(eren). De problemen kunnen ook van individuele aard zijn, maar wel beinvloedbaar of beinvloed door de omgeving. Dit wordt de context van een persoon genoemd.

Als er een verband is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefomgeving, kan systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie een goede behandeling zijn. Relatie/gezinstherapie kan ook plaatsvinden naast een individuele therapie. Er kunnen, wanneer dat nodig is gesprekken plaatsvinden met een of meer belangrijke anderen uit de leefomgeving waarvan iemand deel uitmaakt. Dit zijn vaak de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders, andere familieleden, leerkrachten, collega's, buren of anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen. Het is niet altijd nodig dat anderen bij de sessies aanwezig zijn. De systeemtheorie gaat ervan uit dat veranderingen bij een persoon ook veranderingen in de omgeving tot gevolg kan hebben.

Traumaverwerking

De verschijnselen van een traumatische gebeurtenis wordt een posttraumatische stressstoornis ( PTSS) genoemd als na een traumatische gebeurtenis of ervaring iemand in een toestand van verhoogde waakzaamheid blijft terwijl het gevaar niet meer aanwezig is. Bij situaties die enigszins lijken op de traumatische gebeurtenis kunnen angstreacties optreden.

Je hebt dan al langer last hebt van de volgende klachten:

Slecht slapen
De gebeurtenis steeds herbeleven in gedachten en in beelden
Nachtmerries
Angstige gevoelens
Prikkelbaarheid
Piekeren
Slechte concentratie
Vergeetachtigheid

"Angst is een normale reactie op angstopwekkende prikkels. Wanneer na zo’n prikkel abnormaal intense en/of langdurige angst ontstaat of wanneer de angst optreedt zonder dat er een angstprikkel aanwezig is, wordt gesproken van pathologische (ziekelijke) angst. Deze pathologische angst wordt een angststoornis genoemd als de patiënt deze als last ervaart en/of als deze leidt tot beperkingen in het functioneren. herbelevingen zoals nachtmerries, slaapproblemen, trillen en aspecifieke pijnklachten. De stressstoornissen worden onderverdeeld in de acute stressstoornis (ASS) en de posttraumatische stressstoornis (PTSS)."
( website: mens en gezondheid, info)

Mindful-Exposure
is een manier van mindfulness die gebruikt wordt bij moeilijke emoties bij "eenvoudige problemen" maar ook bij problemen die aan traumatische gebeurtenissen verbonden zijn. Gevoelens van stress door trauma uiten zich lichamelijk door verhoogde hartslag, snellere ademhaling, gespannen spieren, beklemming bij de keel, tranen, druk op de borst enz.

Door via lichamelijke gewaarwordingen te werken kunnen automatische reactiepatronen die te maken hebben met het trauma bewust worden ervaren en doen zo de moeilijke gebeurtenis van zijn heftigheid verliezen en geintegreerd worden in het normale verwerkingssysteem.

Problemen gaan niet over en/of er vindt geen acceptatie plaats als de llichamelijke kant niet volledig gevoeld kan of mag worden. Er ontstaat dan een automatische reactiepatroon dat eenvoudig weergegeven kan worden en er zo uitziet:

Aanleiding > Emotionele pijn > Dit wil ik niet, dit moet weg > Denken en handelen met als doel de pijn niet te voelen.

Deze vermijdingsreactie heeft een tijdelijk positief effect tot dat het probleem, vroeg of laat, weer de kop op steekt met hetzelfde automatische reactiepatroon
Mindful Exposure helpt om dit patroon te doorbreken.

Deze manier van trauma verwerken is geen onderdeel van de training maar wordt ingezet in aparte individuele gesprekken.
Tijdens de individuele sessies worden wel eenvoudige mindfulnessoefeningen aangeleerd die ook thuis beoefend kunnen worden en als "coping" kunnen worden gebruikt.

Voor verder informatie over mindfulness : ga naar de pagina Mindfulness